20.03.2018

«Լրատվական ռադիոյով» ՀՀ ԲՍՓ գործակալության կառուցվածային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող Ա. Սիմոնյանը ներկայացրել է զինվորական պատճառական կապով հաշմանդամություն սահմանելու չափորոշիչները, բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը, ԲՍՓ ոլորտի բարեփոխումները: