07.03.2018

07.03.2018թ. ՀՀ ԲՍՓ գործակալության կառուցվածային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող Ա. Սիմոնյանը «Հանրային ռադիոյով» ներկայացրել է ԲՍՓ ոլորտի բարեփոխումները, մասնավորապես օգտաքարտի ներդրումը էլեկտրոնային ձևով, բժշկասոցիալական փորձաքննության (վերափորձաքննության) հրապարակայնությունը և դրա իրականացման նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը: