05.03.2018

05.03-06.03.2018թթ. ՄԱԿ-ի գրասենյակում իրականացվել է «Մարդու իրավունքների վրա հիմնված հաշմանդամության գնահատման և համապատասխանության կանոնների ներդրում՝ համաձայն ԱՀԿ ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման» թեմայով սեմինար, որին մասնակցել են Հունաստանի Հանրապետության փորձագետները, ՄԱԿ-ի գրասենյակի, ՀՀ ԱՍՀ և ԱՆ նախարարությունների մասնագետներ, ՀՀ ԲՍՓ գործակալության 15 աշխատակիցներ: Տեղի է ունեցել նաև կլոր սեղան սեմինար՝ մասնակիցների ներկայացուցիչների և փորձագետների մասնակցությամբ: