26.02.2018

2018թ. փետրվարի 26-ին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի (UNDP) շրջանակում Հունաստանի Հանրապետության փորձագետները ՖՄԴ-ի գծով այցելել են ՀՀ ԲՍՓ գործակալություն, քննարկվել են ՖՄԴ-ին վերաբերող հարցերը, Կիպրոսում իրականացված սոցիալական համակարգի աշխատանքները և ԲՍՓ ոլորտի խնդիրները: