12.02.2018

2018թ. փետրվարի 12-ից 23-ը Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգի բժիշկ-փորձագետների վերապատրաստման ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի (UNDP) շրջանակում, ռուսական կառավարության կողմից ստեղծված ռուսական ֆոնդի և ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների աջակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացրել է բժիշկ-փորձագետների վերապատրաստման դասընթացներ, որին մասնակցել են ՀՀ բժիշկ-փորձագետները: