23.01.2018

2018թ. հունվարի 23-ին ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետի տեղակալ Ն. Շահվերդյանը մասնակցել է «Եվրոպական արտադրության լսողական սարքերի ձեռքբերման համար հավաստագրերի տրամադրում», «Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում» և «Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովման» ծրագրերի մշտադիտարկման և գնահատման ամփոփ հաշվետվությունների վերաբերյալ ՀՀ ԱՍՀ նախարարի մոտ կայացած խորհրդակցությանը:
Որոշվեց մեկ շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել առաջարկներ մոնիթորինգի ընթացքում արձանագրված թերությունների, դժգոհությունների շտկման նպատակով, որից հետո անցկացնել մասնագիտական քննարկումներ:

38,456 Comments