Հարց
Ո՞ր դեպքում է անձը ուղեգրվում բժշկասոցիալական փորձաքննության:
Հարց
Ո՞վքեր են անձին ուղեգրում բժշկասոցիալական փորձաքննության:
Հարց
Ի՞նչ տվյալներ պետք է ընդգրկի անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիրը:
Հարց
Ո՞ր մարմիններն են իրավասու անձի հաշմանդամությունը ճանաչելու:
Հարց
Ի՞նչ է անհրաժեշտ բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնելու համար։
Հարց
Ի՞նչպես է անձին կամ նրա ներկայացուցչին տեղեկացվում բժշկասոցիալական փորձաքննության օրվա, վայրի և ժամի մասին:
Հարց
Ո՞ր դեպքերում է ճանաչվում անձի հաշմանդամությունը:
Հարց
Ի՞նչ է անձի կենսագործունեության սահմանափակումը:
Հարց
Որո՞նք են անձի կենսագործունեության սահմանափակման տեսակները:
Հարց
Որո՞նք են ինքնասպասարկման ապահովման ունակության և տեղաշարժվելու կարողության կենսագործունեության սահմանափակումների աստիճանները:
Հարց
Կենսագործունեության սահմանափակման ո՞ր տեսակների և աստիճանների դեպքում է անձը ճանաչվում առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող:
Հարց
Կենսագործունեության սահմանափակման ո՞ր տեսակների և աստիճանների դեպքում է անձը ճանաչվում երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող:
Հարց
Կենսագործունեության սահմանափակման ո՞ր տեսակների և աստիճանների դեպքում է անձը ճանաչվում երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող:
Հարց
Ո՞ր դեպքերում է հաշմանդամության խումբը սահմանվում անժամկետ:
Հարց
Հաշմանդամության ի՞նչ խումբ Է սահմանվում մինչև 18 տարեկան երեխաներին և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ի՞նչ ժամկետներում:
Հարց
Ինչպե՞ս է իրականացվում մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկասոցիալական փորձաքննությունը:
Հարց
Ինչպե՞ս է իրականացվում անձի բժշկասոցիալական փորձաքննությունը, եթե անձն իր առողջական վիճակից ելնելով չի կարող ներկայանալ տարածքային մարմին:
Հարց
Եթե հաշմանդամությանս ժամկետը լրացել է և ես գտնվում եմ այլ երկրում, ինչպե՞ս կարող է իրականացվել իմ բժշկասոցիալական փորձաքննությունը (Հայաստանի Հանրապետությունում ո՞ր դեպքում է իրականացվում հեռակա փորձաքննություն):
Հարց
Ե՞րբ և ու՞մ կողմից է կազմվում հաշմանդամություն ունեցող անձի վերականգնողական անհատական ծրագիրը (ՎԱԾ).
Հարց
Ո՞ր դեպքերում են բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող մարմիններն իրավասու անձին լրացուցիչ հետազոտման ուղեգրելու:
Հարց
Ո՞ր դեպքերում է իրականացվում անձի բժշկասոցիալական վերափորձաքննությունը:
Հարց
Ի՞նչ կարգով են բողոքարկվում բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմինների կողմից ընդունված որոշումները:
Հարց
Կարո՞ղ է արդյոք անձը վարչական դատարան դիմելուց հետո վերափորձաքննության նպատակով կրկին դիմել տարածքային մարմին:
Հարց
Ի՞նչ որոշում է ընդունում բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմինը, եթե փորձաքննության օրվա, վայրի և ժամի մասին պատշաճ ձևով իրազեկված անձը չի ներկայացել բժշկասոցիալական փորձաքննության:
Հարց
Արդյո՞ք զինծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված լինելու հանգամանքը կարող է հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվելու համար հիմք հանդիսանալ:
Հարց
Ի՞նչ է հաշմանդամության պատճառական կապը, և ինչու՞ է դա անհրաժեշտ նշել։
Հարց
Եթե արդեն ուղեգիր ունեմ պոլիկլինիկայից, արդյոք դա չի՞ նշանակում, որ ԲՍՓ հանձնաժողովը պարտավոր է ճանաչել իմ հաշմանդամությունը։
Հարց
Պոլիկլինիկան կարո՞ղ է մերժել ինձ և ուղեգիր չտրամադրել։
Հարց
Եթե իմ հաշմանդամությունն ակնհայտ է, օրինակ՝ դժվարանում եմ քայլել կամ չեմ լսում, ինչու՞ պետք է դիմեմ գործակալություն։ Ինչու՞ է անհրաժեշտ, որ որևէ մարմին ճանաչի այն խնդիրը, որն ունեմ։
Հարց
Ի՞նչ է վերականգնողական անհատական ծրագիրը (ՎԱԾ)։
Հարց
Կարո՞ղ եմ արդյոք չհամաձայնել ՎԱԾ-ի հետ։
Հարց
Կարո՞ղ եմ արդյոք հրաժարվել ՎԱԾ-ից։
Հարց
Եթե իմ հաշմանդամությունը ճանաչվել է տարիներ առաջ, և ես չունեմ ՎԱԾ, ի՞նչ պետք է անեմ այն ստանալու համար։
Հարց
Արդյո՞ք միայն հաշմանդամության ճանաչման դեպքում կարող եմ սայլակ կամ այլ պարագաներ ստանալու իրավունք ունենալ։
Հարց
Փորձաքննության ժամանակ գործակալությունն ապահովու՞մ է ժեստերի լեզվի թարգմանություն լսողության խնդիր ունեցողների համար ։
Հարց
Կա՞ որևէ սահմանված վճար փորձաքննության իրականացման համար։
Հարց
Եթե հաշմանդամությանս ժամկետը լրացել է, ի՞նչ է պետք անել։
Հարց
Արդյո՞ք պետք է վճարեմ տնային պայմաններում կամ հեռակա փորձաքննություն անցնելու համար։
Հարց
Կարո՞ղ եմ արդյոք հեռակա ներկայացնել դիմումս փորձաքննության համար։
Հարց
Ո՞վ կարող է մասնակցել իմ փորձաքննությանը։
Հարց
Եթե իմ հաշմանդամությունը չի ճանաչվում, նշանակու՞մ է արդյոք, որ ես այլևս չեմ կարող անվճար ծառայություններից օգտվել։
Հարց
Որպես հաշմանդամություն ունեցող անձ ի՞նչ ծառայություններից կարող եմ օգտվել և ի՞նչ ժամկետներում։
Հարց
Անվճար ծառայություններից օգտվելու ժամկետը լրանալուց հետո նորի՞ց պետք է դիմեմ փորձաքննության։