Էլեկտրոնային դիմում ներկայացնելու տարբերակները

ա/ Դիմումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են.
1. ՀՀ ԲՍՓ գրասենյակի ֆեյսբուքյան էջում
2. ՀՀ ԲՍՓ ինտերնետային կայքում www.hhbsp.am
բ/ Դիմումների թղթային տարբերակները հասանելի են.
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում
ա/ և բ/ տարբերակներից մեկով դիմումը ձեռք բերելուց հետո անհրաժեշտ է լրացնել այն, ստորագրել, որից հետո ցանկացած թվային տեխնիկական միջոցով նկարել (անհրաժեշտ է նաև նկարել դիմումին կցվող բոլոր փաստաթղթերը), որից հետո դրանք ուղարկել հետևյալ 3 տարբերակներից մեկով.
1. ՀՀ ԲՍՓ գրասենյակի էլեկտրոնային հասցեին – info@hhbsp.am

2. Տարածքային հանձնաժողովների էլեկտրոնային հասցեներին yerevan1.bsph@hhbsp.am, yerevan3.bsph@hhbsp.am, yerevan4.bsph@hhbsp.am, yerevan5.bsph@hhbsp.am, yerevan6.bsph@hhbsp.am, yerevan7.bsph@hhbsp.am, aknabanakan.bsph@hhbsp.am, hogebuzhakan.bsph@hhbsp.am,mankakan@hhbsp.am, shirak1.bsph@hhbsp.am, shirak2.bsph@hhbsp.am, lori1.bsph@hhbsp.am, lori2.bsph@hhbsp.am, aragatsotni.bsph@hhbsp.am, ararat1.bsph@hhbsp.am, Gegharkunik1.bsph@hhbsp.am Gegharkunik2.bsph@hhbsp.am kotayk.bsph@hhbsp.am, vayotsdzor.bsph@hhbsp.am, syunik1.bsph@hhbsp.am, syunik2.bsph@hhbsp.am, tavush.bsph@hhbsp.am

3. հետևյալ Viber հեռախոսահամարին՝ +374 95 50 33 18

Դիմումը լրացնելու ընթացքում բոլոր հարցերի և օգնության համար
դիմել տարածքային ադմինիստրատորներիննշված հեռախոսահամարներով և էլեկտրոնային հասցեներով.

  • N 1 Բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժին

yerevan1.bsph@hhbsp.am  – 060652669
yerevan3.bsph@hhbsp.am  – 060652670, 060652832
yerevan4.bsph@hhbsp.am  – 060652672
yerevan5.bsph@hhbsp.am  – 060652671,  060652683

  • N 2 Բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժին

armavir.bsph@hhbsp.am  – 060652695
ararat1.bsph@hhbsp.am
yerevan7.bsph@hhbsp.am

  • N 3 Բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժին

kotayk.bsph@hhbsp.am  – 060652688
Gegharkunik1.bsph@hhbsp.am  – 060652842
Gegharkunik2.bsph@hhbsp.am

  • N 4 Բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժին

shirak1.bsph@hhbsp.am  – 060652837
shirak2.bsph@hhbsp.am  – 060652836
shirak3.bsph@hhbsp.am  – 060652838
lori1.bsph@hhbsp.am  –  060652839
lori2.bsph@hhbsp.am  – 060652840

  • N 5 Բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժին

syunik1.bsph@hhbsp.am  – 060652691
syunik2.bsph@hhbsp.am  – 060652692 /Գորիս/, 060652693/Սիսիան/
vayotsdzor.bsph@hhbsp.am  – 060652689

  • N 6 Բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժին

tavush.bsph@hhbsp.am  – 060652694, 060652841

  • Բժշկասոցիալական փորձաքննական Ակնաբանական մասնագիտացված բաժին

aknabanakan.bsph@hhbsp.am  –  060652833

  • Բժշկասոցիալական փորձաքննական Մանկական մասնագիտացված բաժին

mankakan@hhbsp.am  – 060652834

  • Բժշկասոցիալական փորձաքննական Հոգեբուժական մասնագիտացված բաժին

hogebuzhakan.bsph@hhbsp.am  –  060652835

Բեռնել Դիմումի Ձևաչափը