Գլխավոր էջ Կառուցվածք Օրենսդրություն Մեր մասին
ՀՀ ԱՍՀՆ
Հարց ու պատասխան
Պատմական ակնարկ
Հետադարձ կապ
Հղումներ
07.04.2018

2018թ. ապրիլի 7-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են պաշտպանության նախարար Վ. Սարգսյանը, ՊՆ նախարարության բարձրաստիճան այրերը, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Ա. Ասատրյանը, նախարարի տեղակալ Ս. Սաիյանը և ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետի տեղակալ Ն. Շահվերդյանը: Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են հետևյալ հարցերը

  1. Զինվորական ծառայության հետ կապված պատճառներով հաշմանդամության հիմքով բնակարանի իրավունք ձեռք բերած անձանց վերաբերյալ
  2. Կենտրոնական Ռազմաբժշկական Հանձնաժողովի և ԲՍՓ գործակալության համագործակցության վերաբերյալ
  3. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի կիրարկման (հաշմանդամության հիմքով տարկետման իրավունք ձեռք բերելու) վերաբերյալ
  4. Զինվորական ծառայության առանձին ժամանակահատվածներ (խաղաղապահ զորքեր, հետախույզներ) զինվորական ստաժում արտոնյալ պայմաններով հաշվարկելու վերաբերյալ
  5. Մայիսյան տոների կապակցությամբ ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների բոլոր մասնակիցներին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրված դրամական ավանդների դիմաց նախատեսված փոխհատուցումը վճարելու ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

Ձեռք բերվեցին հստակ պայմանավորվածություններ վերոնշյալ հարցերի հրատապ լուծման ուղղությամբ:


30.03.2018

2018թ. մարտի 30-ին ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետի տեղակալ Ն. Շահվերդյանը մասնակցել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի նախագահությամբ կայացած, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստին: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Սմբատ Սաիյանը ներկայացրել է բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտի բարեփոխումները, գործող ընթացակարգն ու առաջարկվող փոփոխությունները, որոնց հիմքում ընկած են բժշկասոցիալական փորձաքննության օբյեկտիվության մակարդակի բարելավումը, հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչների հստակեցումը, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումն ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունների հասցեականության ու այդ ծրագրերի արդյունավետության բարձրացումը:


28.03.2018

2018թ. մարտի 28-ին «Կոնգրես» հյուրանոցի «Պիկասո» սրահում կայացավ ՀՀ ԱԺ երկրորդ ընթերցմամբ անցած «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի խորհրդարանական լսումները, որին մասնակցել են ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետի տեղակալ Ն. Շահվերդյանը, կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդատու Ա. Սիմոնյանը և իրավական ապահովման բաժնի պետ Է. Գրիգորյանը:


20.03.2018

«Լրատվական ռադիոյով» ՀՀ ԲՍՓ գործակալության կառուցվածային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող Ա. Սիմոնյանը ներկայացրել է զինվորական պատճառական կապով հաշմանդամություն սահմանելու չափորոշիչները, բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը, ԲՍՓ ոլորտի բարեփոխումները:


07.03.2018

07.03.2018թ. ՀՀ ԲՍՓ գործակալության կառուցվածային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող Ա. Սիմոնյանը «Հանրային ռադիոյով» ներկայացրել է ԲՍՓ ոլորտի բարեփոխումները, մասնավորապես օգտաքարտի ներդրումը էլեկտրոնային ձևով, բժշկասոցիալական փորձաքննության (վերափորձաքննության) հրապարակայնությունը և դրա իրականացման նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը:


05.03.2018

05.03-06.03.2018թթ. ՄԱԿ-ի գրասենյակում իրականացվել է «Մարդու իրավունքների վրա հիմնված հաշմանդամության գնահատման և համապատասխանության կանոնների ներդրում՝ համաձայն ԱՀԿ ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման» թեմայով սեմինար, որին մասնակցել են Հունաստանի Հանրապետության փորձագետները, ՄԱԿ-ի գրասենյակի, ՀՀ ԱՍՀ և ԱՆ նախարարությունների մասնագետներ, ՀՀ ԲՍՓ գործակալության 15 աշխատակիցներ: Տեղի է ունեցել նաև կլոր սեղան սեմինար՝ մասնակիցների ներկայացուցիչների և փորձագետների մասնակցությամբ:


26.02.2018

2018թ. փետրվարի 26-ին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի (UNDP) շրջանակում Հունաստանի Հանրապետության փորձագետները ՖՄԴ-ի գծով այցելել են ՀՀ ԲՍՓ գործակալություն, քննարկվել են ՖՄԴ-ին վերաբերող հարցերը, Կիպրոսում իրականացված սոցիալական համակարգի աշխատանքները և ԲՍՓ ոլորտի խնդիրները:


12.02.2018

2018թ. փետրվարի 12-ից 23-ը Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգի բժիշկ-փորձագետների վերապատրաստման ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի (UNDP) շրջանակում, ռուսական կառավարության կողմից ստեղծված ռուսական ֆոնդի և ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների աջակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացրել է բժիշկ-փորձագետների վերապատրաստման դասընթացներ, որին մասնակցել են ՀՀ բժիշկ-փորձագետները:


23.01.2018

2018թ. հունվարի 23-ին ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետի տեղակալ Ն. Շահվերդյանը մասնակցել է «Եվրոպական արտադրության լսողական սարքերի ձեռքբերման համար հավաստագրերի տրամադրում», «Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում» և «Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովման» ծրագրերի մշտադիտարկման և գնահատման ամփոփ հաշվետվությունների վերաբերյալ ՀՀ ԱՍՀ նախարարի մոտ կայացած խորհրդակցությանը:
Որոշվեց մեկ շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել առաջարկներ մոնիթորինգի ընթացքում արձանագրված թերությունների, դժգոհությունների շտկման նպատակով, որից հետո անցկացնել մասնագիտական քննարկումներ:


08.01.2018

ՀՀ ԲՍՓ գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդատու Ա. Սիմոնյանը 2018թ. հունվարի 8-ին «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» հաղորդաշարով պարզաբանումներ է տվել ՄԻՊ-ի զեկույցով ներկայացրած, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ԲՍՓ գործակալության հանձնաժողովների կողմից կայացված փորձաքննական որոշումների դեմ, քաղաքացիների բողոքների վերաբերյալ: