Գլխավոր էջ Կառուցվածք Օրենսդրություն Մեր մասին
ՀՀ ԱՍՀՆ
Հարց ու պատասխան
Պատմական ակնարկ
Հետադարձ կապ
Հղումներ

Էլեկտրոնային դիմում ներկայացնելու տարբերակները

ա/Դիմումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են.

1.ՀՀ ԲՍՓ գրասենյակի ֆեյսբուքյան էջում
2. ՀՀ ԲՍՓ ինտերնետային կայքում www.hhbsp.am

բ/Դիմումների թղթային տարբերակները հասանելի են.

Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում

ա/ և բ/ տարբերակներից մեկով դիմումը ձեռք բերելուց հետո 
անհրաժեշտ է լրացնել այն, ստորագրել, որից հետո ցանկացած թվային տեխնիկական միջոցով նկարել 
(անհրաժեշտ է նաև նկարել դիմումին կցվող բոլոր փաստաթղթերը),
որից հետո դրանք ուղարկել հետևյալ 3 տարբերակներից մեկով.

1. ՀՀ ԲՍՓ գրասենյակի էլեկտրոնային հասցեին - info@hhbsp.am

կամ

2. Տարածքային հանձնաժողովների էլեկտրոնային հասցեներին


yerevan1.bsph@hhbsp.am
yerevan3.bsph@hhbsp.am
yerevan4.bsph@hhbsp.am
yerevan5.bsph@hhbsp.am
yerevan6.bsph@hhbsp.am
yerevan7.bsph@hhbsp.am
aknabanakan.bsph@hhbsp.am
hogebuzhakan.bsph@hhbsp.am
mankakan@hhbsp.am
shirak1.bsph@hhbsp.am
shirak2.bsph@hhbsp.am
lori1.bsph@hhbsp.am
lori2.bsph@hhbsp.am
aragatsotni.bsph@hhbsp.am
ararat1.bsph@hhbsp.am
Gegharkunik1.bsph@hhbsp.am
Gegharkunik2.bsph@hhbsp.am
kotayk.bsph@hhbsp.am
vayotsdzor.bsph@hhbsp.am
syunik1.bsph@hhbsp.am
syunik2.bsph@hhbsp.am
tavush.bsph@hhbsp.am

3. հետևյալ Viber հեռախոսահամարին՝ +374 95 50 33 18

Դիմումը լրացնելու ընթացքում բոլոր հարցերի և օգնության համար
դիմել տարածքային ադմինիստրատորներին` նշված հեռախոսահամարներով և էլեկտրոնային հասցեներով. 
Երևանի թիվ 1 ԲՍՓՀ - yerevan1.bsph@hhbsp.am - 060-652669
Երևանի թիվ 2 ԲՍՓՀ -yerevan2.bsph@hhbsp.am  - 060-65-26-70
Երևանի թիվ 3 ԲՍՓՀ - yerevan3.bsph@hhbsp.am - 060-652671
Երևանի թիվ 4 ԲՍՓՀ - yerevan4.bsph@hhbsp.am - 060-652672
Երևանի թիվ 5 ԲՍՓՀ - yerevan5.bsph@hhbsp.am - 060652683
Երևանի թիվ 6 ԲՍՓՀ - yerevan6.bsph@hhbsp.am -060652832
Երևանի թիվ 7 ԲՍՓՀ - yerevan7.bsph@hhbsp.am - 060652695
Ակնաբանական մասնագ. ԲՍՓՀ -aknabanakan.bsph@hhbsp.am -0660652833
Հոգեբուժական մասն. ԲՍՓՀ -hogebuzhakan.bsph@hhbsp.am -060652835
Մանկական - mankakan@hhbsp.am  - 060652834
Շիրակի թիվ 1 ԲՍՓՀ - shirak1.bsph@hhbsp.am -60652836
Շիրակի թիվ 2 ԲՍՓՀ - shirak2.bsph@hhbsp.am - 060652837
Լոռու թիվ 1 ԲՍՓՀ-lori1.bsph@hhbsp.am -060-65-28-39
Լոռու թիվ 2 ԲՍՓՀ -lori2.bsph@hhbsp.am -060652840
Արագածոտնի ԲՍՓՀ -aragatsotni.bsph@hhbsp.am -098782058 
Արարատի թիվ 1 ԲՍՓՀ - ararat1.bsph@hhbsp.am -077 14 09 89 
Գեղարքունիքի թիվ 1 ԲՍՓՀ -Gegharkunik1.bsph@hhbsp.am -060652842
Գեղարքունիքի թիվ 2 ԲՍՓՀ - Gegharkunik2.bsph@hhbsp.am -095779797 
Կոտայքի ԲՍՓՀ -kotayk.bsph@hhbsp.am-060652688
Վայոց Ձորի ԲՍՓՀ -vayotsdzor.bsph@hhbsp.am – 060652689
Սյունիքի թիվ 1ԲՍՓՀ -syunik1.bsph@hhbsp.am- 060652691
Սյունիքի թիվ 2ԲՍՓՀ - syunik2.bsph@hhbsp.am - 060652692, Գորիս, 060652693 Սիսիան

Բեռնել Դիմումի Ձևաչափը