Գլխավոր էջ Կառուցվածք Օրենսդրություն Մեր մասին
ՀՀ ԱՍՀՆ
Հարց ու պատասխան
Պատմական ակնարկ
Հետադարձ կապ
Հղումներ
էջի վերջին թարմացումը
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման համակարգում հաշվառված է 191857 գործ

Հարգելի քաղաքացիներ


Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԲՍՓ գործակալությունն իր աշխատանքային գործունեությունն իրականացնում է Արմենակյան 129 հասցեում:ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում մատուցում է ծառայություններ բժշկասոցիալական փորձաքննության բնագավառում` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից:

 

Տեղեկատվություն

Լրատվություն

Հայտարարություններ

Դիմում